Notícies

Anunci procés Oficial Suport Informàtic

 • 

Anunci amb la Resolució de la Presidència d’aquest OAM, per la qual s’aprova el llistat definitiu del personal admés, la designació de l’Òrgan Tècnic de Selecció i la data del primer exercici, en el procés selectiu de concurs oposició, per torn de promoció interna, per a proveir una plaça Oficial de Suport Informàtic.

Descargar