Notícies

Ocupació Pública. Processos selectius excepcionals d’estabilització d’ocupació temporal de llarga duració. Cinc places d’Auxiliar de Servici a temps parcial mitjançant concurs oposició, per torn lliure. Rectificació d’error aritmètic detectat en les qualificacions

 • ,

L’Òrgan Tècnic de Selecció de l’esmentat procés selectiu, en sessió celebrada el dia 20 de maig de 2024, ha procedit novament a la revisió de tots els exercicis, després de detectar-se un error de caràcter aritmètic en els paràmetres utilitzats en la correcció òptica.

En el següent anunci es detalla el llistat del personal aspirant per orde alfabètic, amb indicació de la qualificació inicialment obtinguda mitjançant correcció mecanitzada i la qualificació revisada, que ha obtingut una qualificació mínima de 15 punts i que, en conseqüència, ha superat la fase d’oposició del present procés selectiu d’estabilització.

D’acord amb les bases de la convocatòria, s’acorda concedir novament un termini de 5 dies hàbils següents a la publicació del present anunci, a fi que el personal aspirant puga realitzar al·legació, suggeriment, reclamació o revisió per escrit sobre les qualificacions obtingudes una vegada rectificat l’error.

Descarregar Anunci de Rectificació.