Notícies

Anunci aprovació de bases per a la constitució d’una borsa de treball temporal de tècnic jurídic

 • ,

En el Butlletí Oficial de la Província de València núm. 31, de data 16 de febrer de 2021, s’ha publicat anunci d’aquest Organisme Autònom Municipal, sobre l’aprovació de les bases de la convocatòria per a la constitució d’una borsa de treball per a la cobertura temporal de llocs de treball de tècnic jurídic.

De conformitat amb el que s’estableix en les bases la convocatòria, el termini de presentació d’instàncies finalitzarà el pròxim dia 2 de març inclusivament.

Consulta l’anunci ací.