Notícies

La FDM posa en marxa el canal de denúncies del seu Codi Ètic i de Conducta

 • 

La Fundació Esportiva Municipal ha posat en marxa el seu primer Codi Ètic i de Conducta que ha d’inspirar i guiar el comportament del personal vinculat a la FDM en el desenvolupament de la seua activitat laboral, professional o esportiva. El document serà el full de ruta que guiarà el comportament de totes les persones que integren l’FDM i es construeix sobre cinc pilars bàsics: el respecte, la responsabilitat, la integritat, la transparència i la professionalitat.

La finalitat última del nostre Codi Ètic i de Conducta és fomentar un ambient responsable més enllà de les exigències legals, per a tots i totes les integrants de l’entitat, dels qui s’espera el més alt nivell de comportament ètic i íntegre. De fet, la seua aplicació correspon a tot l’equip directiu i la totalitat del personal ocupat assumix el compromís de compartir la seua implementació i fer-lo propi, treballant per a aconseguir la seua dinamització fins a la seua total consolidació en la cultura de l’organització. El present codi és aplicable per a les següents persones:

  • Membres de la Junta Rectora.
  • Equip directiu.
  • Personal empleat i voluntari.
  • Personal col·laborador extern o integrants d’entitats conveniades o contractades.
  • Esportistes i persones usuàries de les instal·lacions.

Si algú observa o sospita de l’existència d’una conducta inapropiada o contrària a l’exposat en el Codi, existeix l’obligació de comunicar-ho. El fet de no informar podria tindre conseqüències negatives per a la FDM o per a les persones afectades, de tipus econòmic, reputacional, de salut, de privacitat, de danys mediambientals o altres implicacions legals no desitjables.

L’FDM no tolerarà represàlies de cap mena contra les persones que expressen una preocupació o informen de bona fe d’una irregularitat de tipus ètic o contra la normativa aplicable. Durem a terme totes les accions possibles per a garantir la confidencialitat de totes les opinions expressades i els informes rebuts. Entenem com a represàlia l’acomiadament laboral, reducció de sou, reducció de categoria, assignació de tasques desagradables i l’amenaça de danys físics o psicològics. A l’efecte d’assegurar la confidencialitat i ajudar en el descobriment de possibles infraccions, es posa a la disposició de totes les persones vinculades amb l’FDM, la següent adreça de correu electrònic on formular les denúncies o comunicacions: canaldedenuncias@fdmvalencia.es