Notícies

14ª Jornada Tècnica: “El esport davant de la reforma de l’administració local

 • ,

El projecte de llei sobre la reforma de l’administració local, està generant preocupació i inquietud en els gestors de l’esport tant públic com privat, per la repercussió que puga tindre en la prestació dels servicis esportius, i que afecta les pròpies entitats locals, i també als agents que estan implicats en la seua gestió com a empreses, clubs, associacions esportives, federacions i altres entitats.

 Per això l’Associació de Gestors Esportius Professionals de la Comunitat Valenciana, convoca i organitza la 14a Jornada Tècnica: l’esport davant de la reforma de l’administració local, que se celebrarà el dia 24 d’Octubre de 2013, en La Sala d’Actes del Complex Esportiu i Cultural “Petxina”, ubicat en el Passeig de la Petxina, 42 de València, amb el patrocini de LIFE FITNESS, i la col·laboració de la Fundació Esportiva Municipal, Generalitat Valenciana, Federació Valenciana de Municipis i Províncies, Mondio Ibèrica i i2A.

14ª Jornada Técnica triptico Gestors Esportius

La inscripció és gratuïta, i pot efectuar-se per e-mail a: gepacv@gepacv.org