Notes de premsa

Entrega de premis al Joc Net València

 • , ,

El final de temporada en les competicions esportives escolars dels Jocs Esportius municipals (JJDDMM) ha sigut una gran festa de l’esport.

Més de 1.200 escolars, un 10% dels participants inscrits en els JJDDMM de València, han sigut premiats per classificar-se en primer lloc del seu grup de competició durant la lliga desenrotllada al llarg de la temporada.

Esta classificació ha sigut el resultat de la posada en marxa d’un nou projecte esportiu, dins del programa dels JJDDMM. El projecte “Valora el juego limpio” ha permés avaluar el comportament esportiu dels diferents participants (alumnes i entrenadors), al llarg de la lliga escolar.

Entrega de premios al Juego Limpio Valencia

Entrega de premios al Juego Limpio Valencia

D’una forma molt senzilla i econòmica, tant els àrbitres com els entrenadors han avaluat cada un de les encontres esportives disputades al llarg de la temporada. Finalment la mitjana d’esta puntuacions han permés premiara aquells equips que han obtingut una major puntuació i que per tant millor representen l’esperit del joc net, els valors de l’esportivitat.

L’entrega de premis ha consistit en el reconeixement públic de l’equip davant de tots els altres participants i el regal d’un polo estiuenc que podran lluir orgulls al llarg d’este estiu. Destacar la participació de CAIXA POPULAR que s’ha compromés des del primer minut en este projecte que té com a objectiu promoure els valors de l’esport i el joc net, valors que coincidixen amb l’ideari d’esta entitat.