Notícies

Contractació en règim laboral d’alta direcció d’un Subdirector/a de Promoció Institucional i Comunicació

 • 

Anunci de la valoració en l’entrevista sobre els projectes presentats en el procés selectiu per a la designació d’un subdirector/a de promoció institucional i comunicació.

 

Accedeix a l’anunci