Notícies

Anunci sobre l’aprovació de les bases i la convocatòria del procés selectiu per a la designació d’un/a subdirector/a de promoció institucional i comunicació

 • ,

En el Butlletí Oficial de la Província de València núm. 127, de hui dia 6 de juliol de 2020, s’ha publicat anunci de la Fundació Esportiva Municipal de València sobre aprovació de les bases i la convocatòria del procés selectiu per a la designació d’un/a subdirector/a de promoció institucional i comunicació.

Segons el que es disposa en les referides bases, el termini per a la presentació de les propostes serà de deu dies naturals, comptats a partir de demà 7 de juliol.

 

Aprobación de bases y convocatoria