Notícies

La Vela Llatina, mes de dos mils anys d’història

 • ,

L’horitzó serrat per les antenes i les veles de desenes de vaixells que naveguen entre els estrets espais que deixen els canyars. Pescadors i arrossers que treballen de bon matí per a obtindre el seu suport i el de les seues famílies. Esta podria ser la imatge d’un dia qualsevol en l’Albufera de València en ple segle XIX.
Les embarcacions de Vela Llatina han format part de la vida quotidiana del litoral valencià des de temps immemorials, però sobretot en la zona de l’Albufera. Ha sigut part de les principals activitats quotidianes com la pesca, la caça, el cultiu de l’arròs, el transport o el contraban.
La Vela Llatina no és un tipus d’embarcació, sinó un tipus de vela. Concretament una vela triangular que es troba disposada en una antena que creua obliquament el pal, normalment situat en proa, i que recorre longitudinalment el casc.

Vela latina en Silla

Vela llatina a Silla

Parlar de la Vela Llatina en l’Albufera, és parlar del “barquet albuferenc”, la barca típica d’esta zona. Entre les seues característiques distintives cal destacar que no té quilla, el seu fons és pla. Açò fa possible la navegació en zones de molt poca profunditat. També té una longitud d’uns 5 metres per a poder recórrer espais estrets com a canals i passadissos de vegetació
La Vela Llatina va aparéixer en l’època grega i se va anar estenent al llarg dels segles per tot el Mediterrani. La representació més antiga que es conserva d’una nau amb este tipus de vela data del segle II a.C.. En l’Albufera es va introduir en l’època romana i es va consolidar durant els segles de dominació islàmica.
Va ser a partir del segle XX quan la navegació a vela comença a desaparéixer. La introducció de noves formes de propulsió `per mitjans no directament naturals va fer que estes embarcacions caigueren en desús. En l’Albufera no va ser a partir dels anys setanta, amb la introducció dels vaixells de motor, quan les naus de Vela Llatina van començar a desaparéixer.
A partir dels anys huitanta comença una preocupació en diverses poblacions per rescatar de l’oblit a les embarcacions de vela llatina. Una lluita per recuperar esta tradició valenciana que es materialitza en la creació de diverses associacions de vela llatina, com les d’El Palmar, Catarroja o Silla. Amb este propòsit es comencen a celebrar regates i exhibicions per a preservar, divulgar i conservar el patrimoni històric, artístic i cultural que suposen estes naus autòctones tradicionals.