Notes de premsa

La Fundació Esportiva Municipal rebaixa la seua ràtio de pagament mitjà a proveïdors un punt respecte a abril

 • ,

La Fundació Esportiva Municipal ha reduït la seua ràtio de pagament mitjà a proveïdors un punt respecte a la xifra del mes passat. Durant el mes de maig, la FDM ha aconseguit situar la seua ràtio de pagament mitjà en 5,44, mentres que a l’abril era del 6,45, que ja va suposar una baixada de 8 punts en any natural.

El dit ràtio s’obté de la ponderació del temps de pagament o retard en el pagament del deute comercial en què es valoren els períodes de pagament o demora i les quantitats pendents o satisfetes. El que vol dir que l’organisme autònom de l’Ajuntament de València està atenent les seues obligacions de pagament molt per davall dels terminis mitjans.

Es tracta d’una de les xifres més baixes d’esta entitat, des que el Reial Decret 635/2014, de 24 de juliol, va desenrotllar la metodologia i va obligar a totes les entitats de dret públic a calcular i donar a conéixer este indicador, que pondera el temps de pagament o retard en el mateix del deute comercial i les quantitats pendents o satisfetes. Durant maig s’han satisfet factures per un import total de 347.700,07 €

La mitjana durant l’últim any natural és de 14,69 punts, el que vol dir que l’organisme autònom rebaixa en quasi deu punts l’algoritme que es trau de les factures pagades en eixe mes i els pendents de pagaments durant eixe període.