Notes de premsa

La FDM presenta Contracta amb nosaltres, transparència i oportunitats

 • , ,

La Fundació Esportiva Municipal posa en marxa en el seu portal web www.fdmvalencia.es la secció “Contracta amb nosaltres”, on es poden trobar els tràmits per a tots els contractes menors d’obres i servicis que requerisca l’organisme autònom de l’Ajuntament de València. Els proveïdors interessats poden accedir des de la pàgina principal de la Fundació o a través de l’adreça www.fdmvalencia.es/contrata-con-nosotros.

El seu objectiu és donar visibilitat i difusió als projectes que duen a terme els diferents servicis de la Fundació amb la intenció que qualsevol proveïdor puga posar-se al corrent i presentar la seua proposta de treball.

Al presentar la iniciativa, la regidora d’Esports, Maite Girau, ha subratllat que es tracta d’una ferramenta que garantirà la transparència i la difusió de la informació: “La llei no obliga a donar publicitat als contractes menors, però ens hem proposat fer-ho per a afavorir la lliure concurrència i el desenrotllament econòmic en la ciutat”. Girau ha afegit que des de la setmana pròxima es difondran en la web tots els contractes i que espera que la iniciativa s’exporte a la resta de fundacions municipals.

La FDM presenta "Contrata con Nosotros", transparencia y oportunidades

La FDM presenta “Contrata con Nosotros”, transparencia y oportunidades

Quan un servici de la FDM tinga una necessitat penjara un anunci en la secció amb una descripció de l’objecte del contracte, el gasto màxim del mateix i el termini de presentació d’ofertes, així com un correu de contacte. Es podran consultar les gestions i l’estat de cada cas de forma individual en la pestanya “Contractes en tràmit”. Una vegada adjudicat, es publicarà en l’apartat “Contractes finalitzats” l’anunci de la resolució de l’adjudicació.

Els contractes menors són aquells l’import dels quals, exclòs l’IVA, no sobrepasse els 50.000 euros quan es tracte d’obres, o els 18.000 en el cas dels servicis, amb una duració no superior a un any i sense possibilitat de pròrroga.