Notícies

Ocupació pública. Una plaça per torn lliure d’enginyer/a industrial. Respostes del primer exercici

 • ,

Anunci de l’òrgan tècnic de selecció per al procés selectiu per a cobrir en propietat una plaça, per torn d’accés lliure, d’enginyer/a industrial, en el qual es fa constar les respostes a les preguntes formulades en l’examen teòric tipus test realitzat el dia 10 de novembre de 2022.

Descarregar respostes