Notícies

Concurs oposició d’una plaça d’oficial de manteniment per promoció interna. Plantilla de respostes i aspirants que han superat el primer exercici

 • ,

Pel que respecta al procés selectiu per a la cobertura definitiva d’una plaça d’oficial de manteniment (electricista) per torn de promoció interna, el Tribunal qualificador de l’esmentat procés selectiu, en sessió celebrada amb data 19 d’abril de 2021 ha acordat qualificar les proves amb les següents puntuacions.

El Tribunal Selectiu acorda convocar a la realització del segon exercici d’acord amb les bases de convocatòria, per a el pròxim dia 10 de maig de 2021 a les 9:00h, a la Sala de Juntes del Complex Esportiu Cultural La Petxina.

Descarregar plantilla de respostes i llistat d’aspirants que han superat el primer exercici.