Notícies

Qualificacions del segon exercici per a 2 places d’Encarregat d’Instal·lació

 • 

Es publiquen els resultats del segon exercici a 2 places d’Encarregat d’Instal·lació Esportiva per part del Tribunal qualificador.