Notícies

La Fundació Esportiva Municipal, referència a Europa de l’aplicació de l’esport per a millorar la societat

 • 

La Fundació Esportiva Municipal (FDM) i els seus tècnics són una referència a nivell nacional i internacional en matèria esportiva. Bona prova d’això són els projectes europeus en els quals participa. En concret, en les últimes setmanes, ha continuat aportant el seu bon fer en dos projectes: Inno4*sports i Esport i activitat física com a eina per a combatre l’addicció infantil a la tecnologia. A més, al setembre, s’incorporarà a un tercer projecte amb el qual es pretén fomentar el voluntariat d’atletes com a guies de persones invidents.

Inno4*sports és un projecte d’innovació en esport que pretén intercanviar coneixement entre regions de països europeus. Espanya, Finlàndia, Bèlgica, Polònia, Hongria i Holanda són alguns dels països participants on la Comunitat Valenciana està representada per l’Institut Valencià de Competitivitat Empresarial (IVACE) i l’Institut de Biomecànica de València (IBV).

L’FDM, a través de l’IVACE i l’IBV, ha participat en alguna de les jornades organitzades per Inno4*sports en les quals té com a objectiu millorar l’eficiència dels programes de desenvolupament regionals i ajudar a desplegar el potencial innovador de l’esport. 

En un dels esdeveniments realitzats a la nostra ciutat, va quedar demostrat que el Jardí del Túria ha afavorit el foment i la innovació en l’esport de la ciutat el que ha facilitat que la Fundació Esportiva Municipal de València fóra convidada al segon esdeveniment de Inno4*sports celebrat en Eindhoven, Holanda, fa poques dates. 

Durant el 11, 12 i 13 de juny, diferents actors de l’ecosistema de l’esport van acudir a Eindhoven per a participar en sessions desenvolupades. Durant aquests dies, regions que participen en el projecte van comprovar com la ciutat holandesa és la regió amb la més alta concentració de tecnologia a Europa. 

Entre les iniciatives dutes a terme per Eindohven es troba la posada en marxa d’espais de suport per a la pràctica esportiva. Aquests espais de suport per a la pràctica esportiva tenen la peculiaritat que naixen en espais urbans equipats en proximitat d’estructures esportives existents i que busquen interaccions amb atletes en activitat, futures promeses o ex-competidors.

Des que en 2018 sorgira el projecte europeu Inno4*sports, València s’ha situat com un referent en l’esport per la seua capacitat d’influir en sectors com ara el turisme i la salut. 

 

L’FDM col·labora per a previndre l’addicció a les noves tecnologies dels menors turcs 

D’altra banda, l’FDM participa també en un altre projecte europeu, en aquest cas sobre “Esport i activitat física com a eina per a combatre l’addicció infantil a la tecnologia”. 

El projecte, que forma part del programa SmallCollaborative Partenariats, aprovat i subvencionat per la Unió Europea, té entre els seus principals objectius evitar el sedentarisme especialment en xiquets de 6 i 13 anys. 

Després de la primera reunió celebrada al febrer de 2018 a València, que va servir com a punt de partida, l’organisme autònom de l’Ajuntament de València, va posar el seu coneixement i experiència al servei del projecte per a dissenyar un pla d’acció d’esport escolar que s’ha posat en funcionament en Antalya, al sud de Turquia.

L’encarregada de posar-ho en marxa al país turc és l’agència executiva en l’àmbit educatiu, audiovisual i cultural de Turquia, la Federació Turca d’Esport Per a Tots. Supervisant el projecte ha estat l’Institut Nacional d’Investigació Esportiva de Romania.