Notícies

Concurs oposició de 10 places de “auxiliar de serveis a TP” per torn lliure. Revisió de puntuacions i data del segon exercici

 • ,

El Tribunal qualificador de l’esmentat procés selectiu, en sessió celebrada amb data 8 de juliol de 2019, ha acordat accedir a la revisió sol·licitada per diversos opositors, anul·lant la pregunta núm. 37, ja que el contingut de la mateixa excedeix respecte a les matèries compreses en el tema 10 del temari referenciat en l’Annex I de les Bases de la convocatòria i, en conseqüència, procedir a una nova correcció de tots els exercicis, computant-se la primera pregunta reserva (número 61), determinant-se les següents notes definitives.

Igualment s’ha acordat fixar el dia 23 de juliol de 2019, a les 17:00h., en l’Aulari III de la Universitat de València, Av. Menéndez i Pelayo , s/n, a fi de realitzar el segon exercici establit en la convocatòria, havent d’anar proveïts amb el Document Nacional d’Identitat, llapis grafit número 2, goma d’esborrar, maquineta i bolígraf.

Es recorda la prohibició d’accedir a les aules amb dispositius electrònics capaços de reproduir textos, imatges o sons (mòbils, tablets, rellotges intel·ligents, etc.)

Descarregar anunci i notes definitives