Notícies

Qualificacions del segon exercici del procés extraordinari d’estabilització d’ocupació temporal per a la cobertura definitiva de 25 places d’auxiliar de servei a temps parcial

 • 

El Tribunal qualificador del segon exercici del procés extraordinari d’estabilització d’ocupació temporal per a la cobertura definitiva de 25 places d’auxiliar de servei a temps parcial, en sessió celebrada amb data 19 de juliol de 2019 ha acordat qualificar les proves del segon exercici amb les següents puntuacions respecte d’els/les aspirants que han superat el mateix per haver obtingut un mínim de 15 punts.

Qualificacions del segon exercici