Sol·licitud d&8217;Instal·lacions

Sol·licitud d’Instal·lacions temporada 2017-18

S’ha posat en marxa una plataforma de gestió se sol·licituds per a entitats subjectes a bonificació. El procediment de sol·licitud és semblant a què es tramitava en paper en les temporades anteriors.

A continuació trobàreu la informació necessària respecte d’això:

On?

Tant la sol·licitud com la documentació, s’entregarà a través de la Plataforma de Gestió de Sol·licituds d’Instal·lació (PGSI). 

 

Accedir  PGSI

 

Terminis?

Les entitats sol·liciten les instal·lacions esportives de forma regular per a la temporada esportiva 2017-18, hauran de tramitar la sol·licitud i entregar la documentació requerida entre el dia 1 de juny i el 30 de juny del 2017.

Nou termini de presentació de sol·licituds per a la segona part de la temporada 2017-2018
Les entitats podran cursar noves sol·licituds des del 15 fins al 31 de gener.
També podran esmenar documentació totes aquelles entitats van fer la sol·licitud en el primer termini i no van obtindre la bonificació sol·licitada. Per a estes entitats no serà necessari cursar una nova sol·licitud.

Com?

Les entitats hauran de registrar-se en l’aplicació per a generar les sol·licituds. La sol·licitud s’omplirà per mitjà d’un formulari, havent d’adjuntar la documentació requerida en cada sol·licitud. Tota la documentació a excepció de la sol·licitud s’entregarà preferentment en format PDF.

Les entitats que desitgen esmenar documentació no hauran de cursar noves sol·licituds, hauran d’esmenar la documentació en la sol·licitud realitzada en el primer termini.

Documentació i Models

Des del següent enllaç es poden descarregar els diferents models que s’hauran d’adjuntar omplits, firmats i cunyats en la plataforma.

Descarregar plantilla de project_esportiu

 

 

Sol·licitud d’Instal·lacions ús puntual

Documentació i models

Punxa en el següent enllaç per a descarregar-te el model de sol·licitud d’instal·lacions de la Fundació Esportiva Municipal que, una vegada omplit, hauràs d’entregar-lo en la instal·lació que t’interesse reservar.

Descarregar model

Terminis?

Quan es tracte de sol·licituds puntuals, estes hauran de ser presentades amb almenys 20 dies d’antelació a la realització de l’esdeveniment.

On?

Tota la documentació s’entregarà en la instal·lació que t’interesse reservar.

Com?

Tota la documentació a excepció de la sol·licitud s’entregarà preferentment en format digital.