Sol·licitud d&8217;Instal·lacions

Sol·licitud d’Instal·lacions temporada 2017-18

S’ha posat en marxa una plataforma de gestió se sol·licituds per a entitats subjectes a bonificació. El procediment de sol·licitud és semblant a què es tramitava en paper en les temporades anteriors.

A continuació trobàreu la informació necessària respecte d’això:

On?

Tant la sol·licitud com la documentació, s’entregarà a través de la Plataforma de Gestió de Sol·licituds d’Instal·lació (PGSI). 

 

Accedir  PGSI

 

Terminis?

Les entitats sol·liciten les instal·lacions esportives de forma regular per a la temporada esportiva 2017-18, hauran de tramitar la sol·licitud i entregar la documentació requerida entre el dia 1 de juny i el 30 de juny del 2017.

Com?

Les entitats hauran de registrar-se en l’aplicació per a generar les sol·licituds. La sol·licitud s’omplirà per mitjà d’un formulari, havent d’adjuntar la documentació requerida en cada sol·licitud. Tota la documentació a excepció de la sol·licitud s’entregarà preferentment en format PDF.

Documentació i Models

Des del següent enllaç es poden descarregar els diferents models que s’hauran d’adjuntar omplits, firmats i cunyats en la plataforma.

Descarregar plantilla de project_esportiu

 

 

Sol·licitud d’Instal·lacions ús puntual

Documentació i models

Punxa en el següent enllaç per a descarregar-te el model de sol·licitud d’instal·lacions de la Fundació Esportiva Municipal que, una vegada omplit, hauràs d’entregar-lo en la instal·lació que t’interesse reservar.

Descarregar model

Terminis?

Quan es tracte de sol·licituds puntuals, estes hauran de ser presentades amb almenys 20 dies d’antelació a la realització de l’esdeveniment.

On?

Tota la documentació s’entregarà en la instal·lació que t’interesse reservar.

Com?

Tota la documentació a excepció de la sol·licitud s’entregarà preferentment en format digital.