Activitats en instal•lacions esportives municipals

Activitats en instal•lacions esportives municipals

Este programa inclou tota l’oferta d’activitats que s’organitzen a les instal•lacions esportives municipals, tant les organitzades com aquelles derivades de l’ús de lloguers dels espais esportius. En el Pla Estratègic de l’Esport de València, en el projecte núm. 4 “Esport per a Adults” es recull una sèrie d’orientacions dirigides a la promoció d’este tipus d’activitats.

Objectius generals

  1. Estructurar una oferta d’activitats esportives organitzades dirigida a la població adulta i a la tercera edat.
  2. Coordinar i controlar el desenvolupament d’estos servicis a les diferents instal•lacions esportives municipals.
  3. Afavorir la pràctica de l’esport per lliure per mitjà de l’ús d’espais esportius de les instal•lacions.
  4. Promocionar i sensibilitzar contínuament i permanentment cap a la pràctica saludable de l’activitat física i l’esport.
  5. Promocionar activitats esportives organitzades dirigides a “l’esport en família” que faciliten l’accés a l’exercici físic al mateix temps que estimule l’hàbit dels més jóvens.

 

Característiques del programa

La població diana a què es dirigix esta secció està conformada per tota la població de la ciutat de València, ja que en cada una de les instal•lacions es duen a terme activitats destinades a tots els segments d’edat, bé siga a través d’activitats aquàtiques o activitats en sec.

CURS ACTIVITATS FÍSICOESPORTIVES EN SEC
Continguts Gimnàstica de Manteniment, Aeròbic, Tonificació, Ioga, Taichi, Balls de Saló, Balls Llatins, BodyPump, Step, Pilates, Arts Marcials, Aeròbic Infantil, Bodylife, Spinning, Combo-training, Stretching, Gimnàstiques Suaus, CardioPower, Aerodance, Condicionament Físic, Body-Balance, altres.

Qui poden fer este curs?

Quan?

A partir de 16 anys.

Durant tota la setmana

A quina hora?

On?

Quants?

Quant val?

De 8’00 a 23’00 hores.

Instal•lacions Esportives Municipals.

Per grups.

En funció de l’activitat i hores setmanals. Segons Ordenança de Preus Públics de la Ciutat de València.

Qui l’imparteix? Monitors titulats

 

CURS ACTIVITATS AQUÀTIQUES
Continguts Natació Adults, Natació Escolar, Natació Preescolar, Bebés, Natació Adaptada, Aquagym, Natació Terapèutica, Aquafitness, Natació Pre-postpart, Natació 3a Edat, Natació Rehabilitació, altres.
Qui poden fer este curs? A partir d’1 any.

Quan?

A quina hora?

On?

Quants?

Quant val?

Durant tota la setmana.

De 8’00 a 23’00 hores.

Instal•lacions Esportives Municipals.

Individualment i per grups.

En funció de l’activitat, hores setmanals i temporada (piscina coberta o a l’aire lliure). Segons Ordenança de Preus Públics de la Ciutat de València.

Qui l’imparteix? Monitors titulats