Publicaciones

Publicaciones propias del Centro de Documentación Deportiva

Publicaciones

NOTA: Amb l'entrada en vigor del Reglament de Govern Obert: Transparència, tota la informació relativa a Memòries del OAM Fundació Esportiva Municipal, així com documents de planificació i altra informació es publica i actualitza en el Portal de Transparència de la FDM (apartat F - INFORMACIO SOBRE SERVEIS I PROCEDIMENTS -> Informació estadística). Consultar