Piscines descobertes d&8217;estiu

 

PER A CONSULTAR TOTA LA INFORMACIÓ RELATIVA A LES PISCINES QUE S’ENUMEREN A CONTINUACIÓ, ACCEDISCA A TRAVÉS D’AQUESTS ENLLAÇOS:

 

 1. Piscina Parc De L’Oest
 2. Piscina Benicalap
 3. Piscina Castellar L’Oliveral
 4. Piscina La Hípica

 

DECLARACIONS DE RESPONSABILITAT A PRESENTAR EN LES PISCINES BENIMACLET, NATZARET I EL PALMAR

 

En cas que s’acudisca a alguna de les piscines descobertes d’estiu que gestiona directament la Fundació Esportiva Municipal de València, com ara la piscina *Benimaclet, Natzaret i El Palmar, s’haurà d’entregar signada alguna de les següents declaracions de responsabilitat per a poder accedir i fer ús d’aquestes instal·lacions:

 

 

 

PREUS I VENDA D’ENTRADES, BONS I ABONAMENTS APLICABLES A LES PISCINES BENIMACLET, NATZARET I EL PALMAR
 

 

A causa de la restricció d’aforaments i a l’aplicació dels nous protocols a conseqüència de la pandèmia Covid-19, només s’oferiran els següents tipus d’entrada i bons:

 

ENTRADES INDIVIDUALS:

 

 • Entrada diürna (utilització lliure): 3,35 €

 

 • Entrada diürna (utilització lliure) tarifa reduïda: 1,70 €

 

8.1. Únicament s’aplicaran les bonificacions aprovades per l’Ajuntament de València en concepte de tarifa reduïda, quan concórreguen algun dels següents suposats:

 • Persones menors de 16 anys, excepte en aquelles activitats la normativa específica de les quals establisca l’obligació de pagament o l’aplicació de preus públics especials.
 • Persones que tinguen la condició de jubilat, pensionista o major de 65 anys.
 • Les persones amb discapacitat en grau igual o superior al 33 per 100

 

ABONAMENT INDIVIDUAL ADULT DE TEMPORADA: 72,25 €

 

BO DE 10 USOS: 25,65 €

 

BO DE 20 USOS: 46,30 €

 

 

NORMES PER A LA COMPRA D’ENTRADES I RESERVES DE PLACES PER Al BANY
 

 • Per a accedir a la piscina és obligatori realitzar la reserva de la plaça a través del número de telèfon de la instal·lació, mentre l’aplicació de gestió d’entrada no estiga operativa.
 • La reserva de plaça per al bany només es podrà realitzar amb una antelació de fins a 3 dies.
 • Els menors de 14 anys hauran d’accedir sota la responsabilitat d’un adult, que haurà de gestionar l’entrada i tramitar la reserva del menor.
 • Un usuari/a solo podrà comprar un màxim de 4 entrades.
 • Amb la finalitat d’aprofitar al màxim l’aforament, el/a usuari/a podrà triar 1 sol torn (matí o vesprada) o 2 torns (matí i vesprada) de la mateixa jornada. 
 • La piscina tancarà 1 hora entre els dos torns (de 15.00 a 16.00 h. de dilluns a divendres i de 14.00 a 15.00 h. dissabtes, diumenges i festius) per a neteja i desinfecció.
 • A causa de la reducció d’aforament enguany, si el/a usuari/a no fera ús de l’entrada en la data i torn triat, l’FDM es reserva el dret d’oferir-li l’accés en les 72 h. posteriors sempre que no hi haja aforament complet.
 • El/a usuari/a haurà de signar una declaració de responsabilitat en l’accés a la instal·lació, que pot trobar-se a l’inici d’aquesta pàgina, i haurà d’entregar-la emplenada.
 • En el cas dels grups, serà el responsable del grup qui ferm aquesta declaració de responsabilitat en nom de tots els integrants d’aquest.
 • Per a qualsevol altra gestió haurà de trucar al telèfon de la instal·lació.

 

NORMES D’ACCÉS I ÚS DE LES PISCINES RECREATIVES

 • A l’entrada es procedirà a la desinfecció de mans i calçat, i tot tipus de material o equip.
 • En l’entrada i l’eixida de la instal·lació se seguirà el circuit o recorregut preestablit.
 • Serà obligatori l’ús de màscara en els desplaçaments dins de la instal·lació i en la zona recreativa de platja (en el cas que no es puga mantindre la distància de seguretat).
 • Només es podrà utilitzar els vestuaris per a canviar-se. No estarà permés l’ús de les dutxes dels vestuaris, ni de les taquilles. 
 • No es podrà fer ús de les dutxes dels vestuaris, ni de les taquilles, per la qual cosa una vegada els usuaris/as s’haja canviat han d’accedir a la platja de piscina amb tota la roba i objectes personals guardats en una bossa o motxilla, que haurà de romandre dins del perímetre de seguretat establit, evitant el contacte amb la resta d’usuaris/as, a excepció de la tovallola.
 • Els vestuaris/as tindran l’aforament restringit i hauran marcades zones de seguretat. Per regla general no podran accedir més de 3-4 persones (en funció de l’aforament que estarà indicat a la porta d’accés), llevat que siguen de la mateixa unitat familiar.
 • S’habilitaran les dutxes de la platja de la piscina per a aquells/as usuaris que vulguen dutxar-se.
 • En les zones al voltant de la piscina s’establirà una distribució espacial mitjançant senyals en el sòl a l’efecte de garantir la distància de seguretat entre usuaris.
 • En el cas que s’utilitzen gandules, cadires o qualsevol altre equipament de la instal·lació, l’usuari/a haurà de comprovar que ha sigut prèviament desinfectat.
 • No es pot fer ús de les fonts d’aigua de les instal·lacions.
 • No es permetrà l’entrada de cap mena de menjar i beguda provinent de l’exterior. Tampoc es permetrà l’entrada de cap material (aletes, ulleres de busseig, matalassets, etc.)
 • El/a usuari/a haurà d’entrar amb els objectes personals indispensables.
 • No es custodiarà en recepció cap mena d’objecte procedent de l’exterior.
 • El/a usuari/a se acomodarà en les diferents zones de la instal·lació, respectant les distàncies de seguretat.
 • Els objectes perduts en la instal·lació es custodiaran durant 24 hores.

 

 

 

ALTRES NORMES D’ÚS PISCINES DESCOBERTES (REGLAMENT D’ÚS DE LES II.DD.MM.)

 

Article 41. En benefici de la salut, comoditat i gaudi dels qui desitgen utilitzar la piscina municipal i a fi de facilitar el seu ús esportiu i d’oci, així com l’imprescindible manteniment d’aquesta, són aplicable les següents normes:

 

 • No es permet l’entrada a menors de 14 anys si no van acompanyats de persones majors d’edat que assumisquen la seua responsabilitat.
 • No es permet l’entrada d’animals.
 • Com a mesura de salut higiènica, no es permet l’accés al recinte de la piscina a persones amb malalties infectocontagioses, excepte informe mèdic en sentit contrari.
 • Se seguirà en tot moment les indicacions del personal de la piscina i dels socorristes.
 • No es permet l’entrada en platja de la piscina amb roba de carrer.
 • És obligatori la utilització del vestit de bany, no permetent-se vestits de bany i calçats utilitzats com a peça de carrer.
 • És obligatori dutxar-se abans d’introduir-se en l’aigua.
 • No es permet tirar o introduir en l’aigua peces de roba de cap mena, ni objectes aliens als estrictament esportius referits a la natació.
 • No es permet menjar en el recinte de la piscina corresponent a les platges i làmina d’aigua, així com fumar o introduir begudes amb el risc de vessar-se, excepte en zones de pícnic habilitades i senyalitzades per a tal efecte.
 • El consum de begudes alcohòliques en el recinte esportiu s’ajustarà al que establisca la legislació especial.
 • No es permet introduir ombrel·les, taules, cadires i altres elements.
 • Queda expressament prohibit introduir en vestuaris, serveis, platges de piscina i altra, qualsevol element de cristall o similar, com a botelles, flascons, espills, gots, etc. que puguen produir lesions als usuaris en cas de trencament.
 • Es prohibeix l’ús les ulleres de busseig, aletes, manyoples, matalassos pneumàtics, etc., excepte en els casos en què així s’indique per la direcció de la instal·lació.
 • Es tractaran d’evitar els olis, els bronceadores i altres cremes que embruten l’aigua contribuint a la degradació del servei. En tot cas els qui els utilitzaren es dutxaran convenientment abans d’introduir-se en l’aigua.
 • Per raons de convivència i seguretat queden prohibides les carreres per les platges de la piscina, els jocs molestos i, sobretot, els perillosos.
 • No es permetrà llançar-se de manera violenta a la piscina en resultar perillós als banyistes que pogueren estar submergits.
 • Els aparells musicals, en cas d’introduir-se, moderaran el seu volum.