Notícies

Procés d’estabilització de vint-i-cinc places d’Auxiliar de Serveis a temps parcial: anunci qualificacions 1r exercici

 • ,

Es procedeix a publicar les qualificacions del primer exercici (1-06-2019) de les proves selectives del procés d’estabilització de vint-i-cinc places d’Auxiliar de Serveis a temps parcial de la Fundació Esportiva Municipal, proves selectives publicades en el BOP núm. 78, del 24 d’abril de 2019.

El Tribunal qualificador de l’esmentat procés selectiu, en sessió celebrada amb data 10 de juny de 2019 ha acordat qualificar les proves del primer exercici, amb les següents puntuacions, respecte d’els/les aspirants que han superat el mateix per haver obtingut un mínim de 15 punts.

Descarregar qualificacions 1r exercici.

Anunci sobre rectificació d’error patit en el llistat d’aprovats del primer exercici

Es fa constar que en la relació d’aprovats del primer exercici figura Sr. Miguel Ángel Ayuso Santos, que efectivament va realitzar el primer exercici ad cautelam de la seua verificació en la llista d’admesos del procés d’estabilització.

Comprovat que l’esmentat interessat no figura en la citada relació, donat que la seua instància de participació es referia al procés corresponent al torn lliure, es procedeix a l’anul·lació del seu exercici.

Descarregar anunci de rectificació.