Notícies

Oferta d’Ocupació Pública: termini de presentació d’instàncies fins al 24 de gener

 • 

La Fundació Esportiva Municipal de València anuncia les bases de convocatòria per a cobrir en propietat les places següents:

L’anunci va aparéixer publicat en el Butlletí Oficial de la Província (BOP), en el número 233, amb data 5-12-2017 (descarregar BOP).

Oferta d'Ocupació Pública

Oferta d’Ocupació Pública

Forma de presentació de les instàncies

Les instàncies per a sol·licitar prendre part en els respectius processos s’adreçaran a la Presidència de la Fundació Esportiva Municipal de València, presentant-se o davant del Registre d’este organisme (passeig de la Petxina, núm. 42 de València, en horari de 09:00 a 14:00 h) o en qualsevol de les oficines de Registre d’Entrada de l’Ajuntament de València, o davant de qualsevol dels registres presvistos en l’article 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques (LPACAP).

Termini de presentació de les instàncies

El termini de presentació de sol·licituds serà de 20 dies hàbils, començant el següent al de publicació de l’extracte de la present convocatòria en el BOE. L’extracte va ser publicat en el BOE del dia 25/12/2017, així, el termini de prestació d’instàncies serà des del dia 26/12/2017 fins al dia 24/01/2018 (inclusivament).

Documentació i models

  • Bases d’Arquitecte/a Tècnic/a pel sistema de promoció interna. Descarregar.
  • Bases d’Arquitecte/a Tècnic/a pel sistema de concurs-oposició. Descarregar.
  • Bases de Tècnic/a Jurídic/a pel sistema de concurs-oposició. Descarregar
  • Model d’instància (pdf). Descarregar.