Carta de Servicis

Carta de Servicis de la Fundació Esportiva Municipal

Què són les Cartes de Servicis i quins són els seus objectius?

Les Cartes de Servicis són documents eficaços per a fomentar la millora contínua dels servicis públics i explicitar els nivells o estàndards de qualitat que la ciutadania pot esperar dels servicis que reben de les administracions.

Totes les organitzacions (inclosa la FDM) desenrotllen un conjunt d’accions per a poder donar un servici de qualitat als seus clients (usuaris). Moltes vegades, eixes accions es definixen i es desenrotllen per diferents equips de caràcter tècnic i els clients només veuen el resultat. És a dir, que no entenen què és el que se’ls està oferint i amb quin nivell de compromís.

La finalitat de la Carta de Servicis és:

 • Acostar la FDM als ciutadans.
 • Informar els ciutadans sobre els servicis prestats per la FDM.
 • Expressar l’esforç de la FDM per la millora dels servicis prestats.
 • Establir un nivell adequat de qualitat dels servicis i controlar el seu manteniment.
 • Possibilitar que els ciutadans opinen sobre el funcionament dels servicis de la FDM.
Descargar información de la Carta de Servicios de la Fundación Deportiva Municipal 2016-2018

Descargar información de la Carta de Servicios de la Fundación Deportiva Municipal 2016-2018

Les Cartes de Servicis són una iniciativa normativa (UNE 93.200:2008) de AENOR per a posar a disposició del públic d’una forma concisa i en un llenguatge fàcilment intel·ligible el següent:

 • Els servicis. Componen l’oferta de la FDM que s’oferix als usuaris. S’establix en grans línies de servicis (sense entrar en detall).
 • Els compromisos. Fa referència al nivell/estàndard amb què la FDM es compromet per a prestar els servicis. Eixos compromisos obliguen a la FDM a disposar dels recursos necessaris per a demostrar que es complixen els compromisos.
 • Els indicadors. Són una forma d’anar mesurant periòdicament si es complixen els compromisos que ha establit la FDM.

 

Oferta de Servicis inclosos en la Carta de Servicis

Els servicis inclosos en la Carta de Servicis de la Fundació Esportiva Municipal són:

 1. Esport en Edat Escolar.
 2. Activitats organitzades en les Instal·lacions Esportives municipals.
 3. Esdeveniments Esportius (participatius, espectacles esportius i competicions a d’alt nivell).
 4. Associacionisme i Voluntariat Esportiu.
 5. Difusió i comunicació esportiva.

 

Consultes

 1. Seguiment i publicació d’Indicadors. En fase d’obtenció de dades.
 2. Legislació aplicable. Consultar el següent document.
 3. Drets i Obligacions dels usuaris. Consultar el següent document.

 

Descarregar Carta de Servicis