Notícies

Informació relativa a oposicions/accés a la funció pública de la Fundació Esportiva Municipal

 • ,

En relació als diversos processos selectius convocats per la Fundació Esportiva Muncipal de València, este organisme autònom, realitza els següents anuncis publicats en el BOP nº3, del 04-01-2019.

  • Convocatòria de procés extraordinari d’estabilització d’ocupació temporal per a la cobertura definitiva de 25 places d’auxiliar de servici a T.P. de plantilla de la Fundació Esportiva MunicipalDescarregar Anunci.
  • Convocatòria per a la cobertura definitiva de 10 places d’auxiliar de servici a T.P. de plantilla de la Fundació Esportiva MunicipalDescarregar Anunci.
  • Convocatòria per a cobrir en propietat, i pel sistema de concurs-oposició, dos places d’encarregat d’instal·lació pel sistema de promoció internaDescarregar Anunci.

El termini de presentació de sol·licituds serà de 20 dies hàbils, començant a partir de l’endemà a la publicació de l’extracte en el Boletín Oficial del Estado.