Notícies

Concurs-oposició places d’arquitecte/a tècnic/a: publicada plantilla de respostes

 • ,

Es procedix a publicar la plantilla de respostes del primer exercici de les proves selectives del procés convocat per a cobrir en propietat i pel sistema de concurs oposició de dos places d’Artquitecte/a Tècnic/a en la plantilla de la Fundació Esportiva Municipal, publicades en el BOP número 233, amb data 5-12-2017

Consultar plantilla de respuestes