Notícies

Concurs-oposició plaça de tècnic/a jurídic/a: aspirants que han superat el tercer exercici

 • ,

Anunci sobre la relació de persones que han aprovat el tercer exercici de les proves per a la selecció d’una plaça de tècnic/a jurídic/a de l’Organisme Autònom “Fundació Esportiva Municipal de València”, celebrat el dia 6 de setembre del 2018.

El Tribunal decidix fixar com a data per a la valoració de mèrits de la fase de concurs el dia 13 de setembre del 2018, a les 9:00 h. En la Sala de reunions del Servici d’Avaluació de Servicis (C/ Convento San Francisco, 2).

Consultar documentació.