Notícies

Anunci de la cobertura de 10 places d’auxiliar de serveis a temps parcial

 • 

Anunci del Tribunal Qualificador del procés selectiu per a la cobertura de 10 places d’auxiliar de serveis a temps parcial, relatiu a la plantilla de respostes i qualificacions del segon exercici realitzat el passat dia 23 de juliol.

Plantilla respostes i qualificacions